Sylvana Simons (Amsterdam BIJ1): ‘Er is veel moed voor nodig, om te zijn wie je bent’

Airbnb

‘We steunen de ingestelde meldplicht en een maximale termijn van dertig dagen vakantieverhuur per jaar. Amsterdam BIJ1 vindt ook dat Airbnb winstbelasting moet betalen én de namen van de verhuurders moet verstrekken om effectiever en efficienter te kunnen handhaven.’

Vieze stad

‘Als ik in het buitenland ben, vraag ik me weleens af waarom het daar wél zo schoon kan zijn. In Amsterdam nemen de muizen en ratten de stad over. Er moet worden geïnvesteerd in de afvaldienst en er moeten meer ondergrondse of zichtbare afvalbakken bij, die frequenter worden geleegd.’

Criminaliteit

‘De omgeving waarin je opgroeit bepaalt hoe je naar de wereld kijkt. Maar ook een boefje voelt de behoefte om iets bij te dragen aan deze prestatiesamenleving. Ook híj wil gewaardeerd worden,  betrokken en waardevol zijn. Beter onderwijs en ondersteuning aan ouders van probleemjongeren is een goede eerste stap. We moeten zeker niet bezuinigen op jeugd en jongerenwerk.’

 

Lees ook: Rutger Groot Wassink (Groen Links): ‘Het is nu echt een zooitje’

Terrorisme

‘Terrorismebestrijding is een internationaal probleem, maar radicalisering komt vaak voort uit een gevoel van ongelijkheid, racisme en discriminatie. Het is dus heel belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen een onderdeel van de samenleving blijven uitmaken en te investeren in jongerenwerk.’

Winkelaanbod centrum

‘Als je wilt streven naar diversiteit, moeten er quota worden ingesteld. De gemeente moet meer panden opkopen om ervoor te zorgen dat de huren betaalbaar blijven voor kleinere ondernemers, zodat er een einde komt aan die eenheidsworst van grote ketens.’

Scooters

‘Wij zijn een voorstander van het verbod op vervuilende brom- en snorfietsen en willen alleen nog maar emissievrije brom- en snorfietsen toestaan. Met het oog op de veiligheid van fietsers zien wij graag dat bromfietsen naar de rijbaan verdwijnen.’

Huurprijzen

‘De verkoop van sociale huurwoningen moet stoppen. Als gemeente heb je de taak om ervoor te zorgen dat je in alle stadsdelen betaalbare woonruimte kunt aanbieden. Scheefwonen kun je heel snel oplossen door mensen huur te laten betalen op basis van hun inkomen. Voor de middeninkomens moet er worden ingegrepen in de vrije woonsector. Vijftig procent van de nieuwe woningen moet bestemd zijn voor sociale huur.’

Homodiscriminatie

‘Onze samenleving heeft te weinig begrip voor mensen die anders zijn. Zolang het normaal is dat transgenders belachelijk worden gemaakt in voetbalprogramma’s, moet je er niet van opkijken dat er op straat ook gek wordt gereageerd. Voor de conservatieve heren van Voetbal Inside, die maar één waarheid kennen, is dit waarschijnlijk te progressief. Ik verzet me tegen alle vormen van pesten, discriminatie, racisme en uitsluiting. Over alles kun je grappen maken, maar er is echt een verschil tussen pesten en satire. Wat zij doen, is onnodig, structureel en eenzijdig beledigen en belachelijk maken. Er is al zoveel moed voor nodig om te zijn wie je bent, dus waarom zijn we nou steeds minder bereid om elkaar te begrijpen en halen we onze schouders niet op als iemand anders niet jouw verhaal of voorkeur vertelt? Elk beschaafd mens respecteert en houdt rekening met een ander.’

Opvang vluchtelingen

‘Ons uitgangspunt is dat geen mens illegaal is, niemand. Terugsturen? Waarheen? Naar het land van herkomst is vaak geen optie. Naast bed, bad en brood is begeleiding hard nodig. Er moet worden gezocht naar een mogelijkheid om iemand een waardevol bestaan te bieden. Mensen horen niet op straat gejaagd te worden terwijl ze niet eens geld hebben om ergens naar het toilet te kunnen. Deze mensen moeten voor zichzelf kunnen zorgen en daar moeten we ons als stad actief voor inzetten.’

Ouderen & eenzaamheid

‘In Nederland gaan we best kil met onze ouderen om. Met name studenten en ouderen hebben elkaar veel te bieden. Er zijn genoeg voorbeelden van woongroepen waar dat fantastisch werkt. Daarnaast moet eenzaamheid worden gekoppeld aan economische rechtvaardigheid. Amsterdam BIJ1 vindt dat het Openbaar Vervoer gratis moet zijn voor kwetsbare groepen, zodat mensen mobiel zijn en op bezoek kunnen gaan bij iemand. Dát is nou investeren in een verbonden samenleving.’

Interview Martijn van Stuyvenberg