Privacy Verklaring Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew 

Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Mokum Magazine en de Amsterdam Big Time Crew. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen deze worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Hoofdredactie Mokum Magazine

Directie Amsterdam Big Time Crew

Mokum Magazine & Amsterdam Big Time Crew

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Mokum Magazine, het grootste gratis tijdschrift van Amsterdam. Onder de naam Amsterdam Big Time Crew organiseren wij evenementen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Mokum Magazine en/of de Amsterdam Big Time Crew verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee wordt gedaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Mokum Magazine of de Amsterdam Big Time Crew, neem dan gerust contact op.

info@mokummagazine.nl | 020 75 22 482

Driehoekstraat 22 | 1015 GL | Amsterdam

Mokum Magazine en Amsterdam Big Time Crew zijn onderdeel van Woord Vervolgd V.O.F.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Mokum Magazine stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Mokum Magazine. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2. Interactieve spellen tijdens evenementen

Ben je te gast bij een evenement dat wordt georganiseerd door Amsterdam Big Time Crew? Soms starten wij een show met een interactief spel, waarbij je zelf de keuze maakt om mee te spelen door via je Facebook account in te loggen. Via softwarebedrijf LiveWall ontvangen wij je naam, e-mailadres, Facebook ID en jouw score (het aantal shakes) om de uiteindelijke winnaar te kunnen bepalen.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Mokum Magazine via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een

voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,

telefoonnummer en omschrijving.

3. Het invullen van een puzzeloplossing

Mokum Magazine publiceert elke maand een kruiswoordraadsel, Zweedse puzzel, sudoku en een woordzoeker. Als je kans wilt maken op een prijs, vul je je naam, e-mailadres, straat, postcode, telefoonnummer en de oplossing in. Hiermee schrijf je je automatisch in voor de Mokum Magazine nieuwsbrief.

3. Analytics

De website van Mokum Magazine verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit

gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan

jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met

jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden

aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen

met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt

voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de

daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Strato

De e-mail van Mokum Magazine wordt gehost bij Strato. Als jij contact opneemt via de

formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato. De website en back-ups van de website worden gehost bij Strato. Gegevens die jij

achterlaat op de website van Mokum Magazine zijn op de servers van Strato opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Mokum Magazine, maar nooit langer

dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@mokummagazine.nl

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website van Mokum Magazine verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Mokum Magazine en/pf Amsterdam Big Time Crew en door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd

naar Mokum Magazine. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord

en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt

beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze

website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website

van Mokum Magazine privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Mokum Magazine ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra

hulpmiddel waarmee de bewegwijzering van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew wordt vastgelegd en bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Mokum Magazine. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten

rectificeren door Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew niet op de juiste manier met jouw

gegevens omgaat. Dit kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@mokummagazine.nl onder toezending

van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Mokum Magazine en Amsterdam Big Time Crew verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij

aan het aanbieden van diensten of producten van Mokum Magazine en adverteerders via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Mokum Magazine de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een

juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mokum Magazine en/of Amsterdam Big Time Crew te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@mokummagazine.nl

Driehoekstraat 22 | 1015 GL | Amsterdam

Btw. Nr. 817951842B01 | KVK Nr. 34273434