Marjolein Moorman (PvdA) ‘De Zeedijk is een perfect voorbeeld’

Airbnb

‘Vakantieverhuur valt helaas niet te beheersen. Huizen zijn verdienmodellen geworden en in de praktijk kom je in hele straten alleen nog maar toeristen tegen in plaats van de oorspronkelijke bewoners, die op een zogeheten vluchtcamping zitten. De PvdA wil Airbnb en alle andere verhuurplatforms verbieden.’

Vieze stad

‘Hoe wonderlijk is het dat er in de afgelopen jaren uitgerekend op het reinigingsbudget is bezuinigd? Er is dus meer te doen met minder geld. Voor een schone omgeving zorgen is een van de kerntaken van de overheid. Investeren in meer reinigers levert banen op en zorgt ervoor dat de straten schoner worden.’

Criminaliteit

‘Wat de PvdA kenmerkt, is dat wij willen inzetten op zowel preventie als repressie. De Top600- aanpak is helemaal zoals wij het zien. Als iemand de fout ingaat, moet er snel en hard worden opgetreden, maar je moet ook zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat criminaliteit plaatsvindt. Dat betekent investeren in onderwijs, banen en ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort.’

 

Lees ook: Reinier van Dantzig (D66): ‘Binnen de ring moet de snorscooter verdwijnen’

Terrorisme

‘Er is maar één gek nodig om een aanslag te plegen, maar hoe haal je diegene er tussenuit? Geen enkel anti-radicaliseringsbeleid of anti-terrorismebeleid is honderd procent sluitend. Tegelijkertijd denk ik wel dat we er sinds de moord op Theo van Gogh beter naar kijken wat er speelt in de stad en ervoor zorgen dat bepaalde groepen niet helemaal uit beeld raken.’

Winkelaanbod centrum

‘De Zeedijk is het perfecte voorbeeld van hoe het anders kan. In die straat is Airbnb uitgesloten en wordt er met elkaar bepaald welke winkels zich er mogen vestigen. In meer winkelstraten is fors ingrijpen noodzakelijk om een leefbare stad te behouden.’

Scooters

‘Wat fijn dat de scooters naar de rijbaan worden gestuurd, uiteraard met helmplicht. Scooters passen er niet meer bij op het fietspad. Op de rijbaan is er meer ruimte, maar daar moet op sommige wegen wel de snelheid worden aangepast naar 30 kilometer per uur.’

Huurprijzen

‘Amsterdam is een ontzettend populaire stad, maar dat heeft ertoe geleid dat alleen de rijksten een plekje kunnen bemachtigen en de rest het nakijken heeft. Dat is oneerlijk en het verandert het karakter van Amsterdam. Stop met de verkoop van sociale huurwoningen en zorg dat zowel sociale als middenhuurwoningen betaalbaar blijven. Hoe? Door ze te beschermen via eeuwigdurende erfpachtcontracten en door de puntengrens op te trekken. Ook heel belangrijk: beleggers en investeerders moeten beperkingen worden opgelegd middels vergunningen, zodat je alleen nog maar een huis kan kopen als je hier ook daadwerkelijk gaat wonen.’

Homodiscriminatie

‘De PvdA staat voor een inclusieve stad waar iedereen een plek behoort te hebben. Ik vind het heel erg dat we gemengd wonen, maar gescheiden naar school gaan. De segegratie in het onderwijs geeft een verkeerd signaal af aan kinderen en dat moet snel worden verbeterd.’

Opvang vluchtelingen

‘Op lokaal niveau vind je mensen die op straat leven en helemaal niks hebben. Alleen al op humanitaire gronden moet je hen hulp bieden, wat overigens ook de veiligheid in de stad vergroot. Een bed-bad-brood voorziening is niet voldoende, wij willen een sluitend asielbeleid. Maar helaas wordt dat beleid in Den Haag gemaakt…’

Ouderen & eenzaamheid

‘Eenzaamheid is afschuwelijk. Dat gun je niemand en hier mag de politiek niet wegkijken. Op buurtniveau moet eenzaamheid beter worden gesignaleerd door deskundigen. Het is noodzakelijk om oog te hebben voor eenzame mensen en om ze alle hulp en ruimte te bieden die ze nodig hebben. En kijk zelf ook eens wat je kan doen voor je eenzame buurvrouw.’

Interview Martijn van Stuyvenberg