Rutger Groot Wassink (GroenLinks): ‘Het is nu echt een zooitje’

Airbnb

‘We willen Airbnb en andere vakantieverhuurplatforms niet direct verbieden, maar de handhavingscapaciteit moet snel worden verbeterd. Wij zijn er een groot voorstander van dat er strictere boetes worden uitgedeeld en er zou een veel intensievere uitwisseling van data moeten plaatsvinden. Airbnb heeft nog steeds teveel vrijheid en het concept moet wel beheersbaar blijven.’

Vieze stad

‘Het nieuwe gemeentebestuur moet de bizarre bezuiniging op de reiniging onmiddellijk terugdraaien. Het is nu echt een zooitje. GroenLinks wil meer bezems in de stad en er moeten meer ondergrondse afvalcontainers bijkomen. Daarnaast zou er ook eens gekeken moeten worden naar het inzetten van hubs, in plaats van die grote logge vuilniswagens.’

Criminaliteit

‘De vorming van nationale politie heeft weinig goeds gedaan. Belangrijke bureaus zijn gesloten en het aantal straatagenten is verminderd. Criminaliteit zal nooit helemaal te voorkomen zijn, maar wat ons betreft komen er dus weer meer bureaus bij en moet er meer blauw op straat.’

 

Lees ook: Marjolein Moorman (PvdA): ‘De Zeedijk is een perfect voorbeeld’

Terrorisme

‘Het eerlijke verhaal is dat er geen waterdichte aanpak van terreur is. Wel kunnen we er alles aan doen om de risico’s te beperken. Bekende extremisten worden al in de gaten gehouden en wat ik minstens zo belangrijk vind, is dat wij goede relaties onderhouden met gemeenschappen zodat we beter kunnen signaleren wanneer mensen vervreemd raken van onze samenleving.’

Winkelaanbod centrum

‘Monocultuur is in sommige gebieden het onwenselijke gevolg van de vercommercialisering van de stad. Als GroenLinks vinden wij dat je heel strict moet brancheren om dit tegen te gaan. Met het  strategisch verwerven van gemeentelijk vastgoed kunnen we de diversiteit van het winkelaanbod stimuleren.’

Scooters

‘Scooters zijn buitengewoon vervuilend. Daarnaast zijn ze vrijwel allemaal opgevoerd en houdt niemand zich aan de toegestane snelheid. In een fietsstad als Amsterdam leidt dat tot gevaarlijke situaties. Het is gewoon te link, dus wat ons betreft gaan alle scooters naar de rijbaan en is het de verantwoordelijkheid van de berijder om een helm te dragen.’

Huurprijzen

‘Stop met het verkopen van sociale huurwoningen. Sterker nog: laten we er, gestimuleerd met een lagere grondprijs, sociale huurwoningen bijbouwen. En wat voor lagere en middeninkomens belangrijk is: vergroot het gereguleerde deel van de markt. Op dit moment betaal je een vermogen voor kelders en zolderkamertjes. De overheid moet de greep op de markt vergroten. De liberalisatiegrens moet worden opgerekt en ook de inkomensgrens voor een sociale huurwoning moet omhoog.’

Homodiscriminatie

‘We moeten anti-homogeweld met alle mogelijke middelen keihard aanpakken en zwaarder bestraffen. Een makkelijke oplossing is niet voor handen, maar op scholen zou er al een hoop bewerkstelligd kunnen worden door discussies te voeren om ervoor te zorgen dat de acceptatie toeneemt.’

Opvang vluchtelingen

‘Wat is er mis mee om mensen die uitgeprocedeerd zijn en tussen de wal en het schip vallen uit medemenselijkheid te helpen met een toekomstperspectief? We hebben het hier over mensen die op straat leven en moeten vechten om te overleven. Helpen we hen niet en laten we ze onder onze bruggen en in onze parken slapen, veroordeel je ze tot criminaliteit. Ik denk dat de maatschappelijke kosten uiteindelijk lager zijn als je ze opvangt dan wanneer je ze naam- en gezichtsloos door de stad laat zwerven.’

Ouderen & eenzaamheid

‘Bejaarden hebben behoefte aan een buurthuis, maar veel buurtvoorzieningen zijn weggesaneerd. Onze geïndividualiseerde samenleving is gefragmenteerd en we moeten er snel voor zorgen dat we dit ombuigen. Het wordt tijd dat we veel actiever te werk gaan om anderen uit hun isolement te halen.’

Interview Martijn van Stuyvenberg