Reinier van Dantzig (D66): ‘Binnen de ring moet de snorscooter verdwijnen’

Airbnb

‘Vakantieverhuur is ontzettend populair geworden. De ingestelde meldplicht was een lang gekoesterde wens van D66, maar ook de overlast moet worden beperkt. We moeten doorgaan met  het aanpakken van illegale hotels en verder steunen wij de maatregel dat je vanaf volgend jaar je huis maximaal 30 dagen per kalenderjaar mag verhuren aan maximaal 4 personen.’

Vieze stad

‘Wij willen zo snel mogelijk af van het ouderwetse systeem van de losse vuilniszakken op straat aanbieden. Er moeten meer boven- en ondergrondse containers bij en er moet na het weekend net zo intensief worden schoongemaakt als na evenementen gebeurt. Verder is het onze inzet dat we in 2025 volledig uitstootvrij rijden in Amsterdam.’

Criminaliteit

‘De politiecapaciteit is gelijk gebleven en dat is zorgelijk. Ik hoop dat de minister inziet dat Amsterdam dringend meer agenten en rechercheurs nodig heeft. En als de wietteelt nou eigenlijk ook eens wordt gereguleerd, kan de politie zich helemaal gaan richten op échte criminaliteit.’

 

Lees ook: Johnas van Lammere (Partij voor de Dieren): ‘We moeten geen tweede Londen willen worden’

Terrorisme

‘In een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen is heel belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat jongeren niet radicaliseren en dan is het cruciaal om goede netwerken te onderhouden in alle buurten, te investeren in jongerenwerk en om moskeeën die een gematigde boodschap verkondigen in het zonnetje te zetten.’

Winkelaanbod centrum

‘Zowel ondernemers, Amsterdammers als bezoekers hebben niets aan tien Nutella-winkels op een rij. We moeten ons vasthouden aan het verbod op toeristische winkels in het centrum, maar met een straatgerichte aanpak kunnen we nog meer bereiken. Dat betekent: goede afspraken maken met straatmanagers, ondernemersverenigingen en vastgoedeigenaren.’

Scooters

‘D66 ziet de snorscooter binnen de ring het liefst verdwijnen. Scooters zijn nu allereerst naar de rijbaan verbannen, maar de ernstig vervuilende snorscooters willen we dus volledig weren.’

Huurprijzen

‘Decennialang is er te weinig gebouwd met bizarre prijsopdrijvingen als gevolg. Er moet het een en ander worden rechtgetrokken. Concreet: er moeten zeker 50.000 woningen bij. Met een gunstig erfpachtcontract kunnen we ervoor zorgen dat mooie en duurzame woningen betaalbaar blijven.’

Homodiscriminatie

‘Discrimatie is onacceptabel. Iedereen is hier gelijk en heeft het recht om te zijn wie hij of zij wil. Een zerotolerancebeleid is een stap in de goede richting om meer verdraagzaamheid te bewerkstelligen. Treed op tegen organisaties waar gediscrimineerd wordt door ze tijdelijk te sluiten en zorg ook dat kleine incidenten en intimidaties makkelijker gemeld kunnen worden.’

Opvang vluchtelingen

‘Niemand mag in Amsterdam worden veroordeeld om op straat te slapen. Wie hier binnenkomt, moet werken aan een toekomst. De meest schrijnende gevallen moeten we een uitweg bieden, maar het moet ook niet zo zijn dat we ze voor eeuwig van opvang voorzien. En wie misbruik maakt van het systeem, moet op een gegeven moment wel terug naar zijn eigen land.’

Ouderen & eenzaamheid

‘Hier moeten stadsdelen en bewoners in actie komen en daar moeten we een financiële bijdrage aan leveren. Om eenzaamheid te bestrijden moet je je actief inzetten door bewonersiniatieven en stadsdorpen te steunen. Breng bepaalde groepen met elkaar in contact en zorg dat ze elkaar ontmoeten of met elkaar samenleven. Studenten die op kamers gaan tussen de ouderen is een win-win situatie, maar ook is het belangrijk dat iedereen zijn of haar eigen buren in de gaten houdt.’

Interview Martijn van Stuyvenberg