Eric van der Burg, VVD

‘De Zeedijk is het perfecte voorbeeld van hoe het anders kan’

 

Airbnb

‘Airbnb is bedoeld om je huis te verhuren als je zelf op vakantie bent, maar niemand heeft meer dan 30 vakantiedagen per jaar. Terugdringing van Airbnb zorgt voor een afname van overlast en commerciële activiteiten. Met name de overlastgevers moeten worden aangepakt en beboet.’

Vieze stad

‘Vergelijk de binnenstad van Amsterdam met die van andere wereldsteden en je ziet meteen een groot verschil. Er moet extra geld worden vrijgemaakt om er schoonmakers bij te krijgen, maar ook voor de handhaving van particulieren en bedrijven die hun afval zomaar op straat zetten.’

Criminaliteit

‘Als gemeente moeten we zorgen voor een verdubbeling van het aantal handhavers en er moeten substantieel meer agenten bij. Tot slot: meer vaste en mobiele camera’s én bodycams.’

 

Lees ook: Diederik Boomsma (CDA): ‘De thuiszorg moet meer flexibiliteit krijgen’

Terrorisme

‘Als eerste maatregel zijn er tijdelijke betonblokken geplaatst op verschillende plaatsen in de stad. Ondertussen zijn we bezig om te kijken wat we op langere termijn kunnen doen om terrorisme – voor zover dat gaat – structureel te bestrijden. Wat de VVD betreft moeten we volop blijven inzetten op preventieve maatregelen, zoals het inzetten van netwerken, sleutelfiguren en interventieteams in de stad.’

Winkelaanbod centrum

‘Als gemeente voeren we gesprekken met ondernemers en pandeigenaren. Beiden hebben er belang bij dat het winkelaanbod niet verschraalt. Via bestemmingsplannen kunnen we het winkelaanbod sturen en natuurlijk is het ook heel belangrijk dat we blijven investeren in winkelstraten. Kijk naar wat er met de PC Hooftstraat en het vernieuwde Damrak en Rokin is gebeurd: dat soort positieve veranderingen zorgt ervoor dat niet alleen voor toeristenwinkels aantrekkelijk wordt om zich daar te vestigen.’

Scooters

‘Het scooteraanbod is te groot, evenals de veroorzaakte overlast. Scooterrijders racen kriskras over het fietspad, waardoor andere weggebruikers in het gedrang komen. Gelukkig gaan de scooters naar de rijbaan. Handhaving van alle regels door met name motoragenten is hier heel belangrijk.’

Huurprijzen

‘Amsterdam heeft een verkeerde woningvoorraad. Slechts 6 procent bestaat uit middeldure huurwoningen en dat is echt veel te weinig. De VVD wil de komende jaren 10.000 woningen per jaar bijbouwen, waarvan de helft is bestemd voor de middeldure huur. Dat moet voor langere tijd worden vastgelegd in het erfpachtcontract.’

Homodiscriminatie

‘De VVD is er een groot voorstander van dat er op hate crimes zwaardere sancties komen te staan. Maar ook ouders en scholen hebben een belangrijke rol om duidelijk te maken dat het er hier in Amsterdam niet toe doet van wie je houdt.’

Opvang vluchtelingen

‘Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid voor asielzoekers en statushouders. Maar als het gaat om uitgeprocedeerden is de VVD heel helder: als de rechter heeft vastgesteld dat zij terug moeten naar het land van herkomst, moeten ze worden uitgezet. De VVD is dus ook géén voorstander van de bed-bad-broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielziekers.’

Ouderen & eenzaamheid

‘Het is pijnlijk duidelijk dat er nóg meer geld moet worden uitgetrokken om eenzaamheid te bestrijden. Er moeten meer voorzieningen en activiteiten worden aangeboden, maar daarnaast is het ook belangrijk om te peilen waar men behoefte aan heeft. Welzijn op recept is een uitstekend concept om mensen te helpen om weer mee te kunnen draaien in deze samenleving.’

Interview Martijn van Stuyvenberg Foto Mirande Phernamnucq