Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren): ‘We moeten geen tweede Londen willen worden’

Airbnb

‘Airbnb legt een enorme druk op de stad. Zo’n regel van een maximale verhuurtermijn van dertig dagen is noodzakelijk, maar dat haalt natuurlijk niets uit zolang de contrôle achterwege blijft.’

Vieze stad

‘Onbegrijpelijk dat er een mentaliteit is ontstaan dat mensen alles maar op straat gooien. Ik ben voor het invoeren van een zero tolerance policy, waarbij je een boete van minstens €120,- krijgt als je je troep op straat gooit. Daarnaast moeten de openbare vuilnisbakken vaker worden geleegd en waarom is er nog steeds geen statiegeld op blikjes en flesjes?’

Criminaliteit

‘Ik kan heel populistisch roepen dat je high impact crimes moet bestrijden met meer blauw op straat, maar daarnaast moeten we de politiecapaciteit beter inzetten en niet verspillen aan grote evenementen. Waarom betaalt Ajax die rekening niet zelf? Verder los je criminaliteit op door ervoor te zorgen dat iedereen sociaal-economisch mee kan komen, door niet al teveel mensen op een vierkante meter te proppen en wederom door handhaving.’

Terrorisme

‘Een goede radicaliseringsaanpak is heel belangrijk, net als goed luisteren welk gedachtegoed hier in Amsterdam wordt uitgespreid, met name door haatpredikers.’

Winkelaanbod centrum

‘Liever een groentewinkel dan een Nutella wafel. De gemeente heeft de taak om het winkelaanbod gevarieerd te houden en om kleine ondernemers kansen te bieden in onze prachtige binnenstad. Stimuleer en subsidieer. Hoeveel Coffee Company’s en fastfoodketens hebben we nog nodig? Stel daar een limiet aan en grijp in met goed gedefinieerde bestemmingsplannen.’

Scooters

‘Wat mij betreft mogen ze allemaal verboden worden. Vrijwel alle snorscooters rijden te hard. Zet een helm op en ga maar naar de rijbaan met je levensgevaarlijke gedrag.’

Huurprijzen

‘Heel veel mensen willen in Amsterdam wonen, maar dat gaat niet. Wij als Partij voor de Dieren zijn als enige niet voor de grote bijbouwambitie. De Nederlandse bevolking groeit met 8% tot 2060. Onze ambitie is maximaal 10% meer woningen tot 2060. Als je meer bouwt, zoals andere partijen willen, wordt de druk op de stad te groot en je versnelt de krimpgebieden elders in Nederland. We moeten geen tweede London willen worden, daar zijn we echt te klein voor. Zorg allereerst dat er Amsterdammers of mensen die hier willen studeren of werken op de wachtlijsten worden geplaatst en dat er opnieuw wordt gekeken naar de invulling van het bestaande aanbod. Ingrijpen in de vrije sector is een beter alternatief dan heel veel bouwen.’

Homodiscriminatie

‘Het is te bizar en afschuwelijk voor woorden dat er mensen op eigen houtje bepalen wat wel en niet mag in deze stad en anderen zich daardoor niet meer veilig voelen. Ook hier is betere voorlichting en een zerotolerancebeleid op z’n plaats.’

Opvang vluchtelingen

‘Het Haagse beleid is echt asociaal. Wie heeft er bedacht dat uitgeprocedeerde asielzoekers nergens recht op hebben? Moeten mensen die écht niet terugkunnen naar hun land hier op straat slapen? Ik ben blij dat we in Amsterdam barmhartig zijn, want laten we eerlijk zijn: een bed-bad-brood-voorziening is echt geen luxe, maar het minimale in een sociaal land.’

Ouderen & eenzaamheid

‘Dit is een maatschappelijk probleem in een samenleving die op een ratrace begint te lijken. Daar waar je vroeger een baan had, heb je er nu twee of moeten we allemaal veel harder werken. Maak allereerst het openbaar vervoer in Amsterdam gratis voor ouderen, zodat ze zich vrijer kunnen bewegen. Daarnaast moeten we meer oog hebben voor dit probleem, door bijvoorbeeld sociale netwerken en meer ouderenwoningen aan te leggen.’

Interview Martijn van Stuyvenberg