Diederik Boomsma (CDA): ‘De thuiszorg moet meer flexibiliteit krijgen’

Airbnb

‘Het CDA is tegen een algeheel verbod, maar we steunen de maatregel dat huiseigenaren vanaf 2019 hun woning dertig dagen per jaar mogen verhuren. Ook de handhaving moet beter. Werkt dat niet, dan kun je ook nog denken aan het afgeven van een maximaal aantal vergunningen per wijk.’

Vieze stad

‘Met name in het centrum moeten er meer vegers en ondergrondse afvalcontainers bij. Bovengronds moeten de bakken vaker worden geleegd en er moeten boetes worden uitgedeeld aan mensen die bijvoorbeeld zomaar hun vuilniszak ergens dumpen. Het schoonhouden van de stad kan worden gefinancierd met de toeristenbelasting.’

Criminaliteit

‘Er moeten minimaal 500 agenten bij en daarnaast pleit het CDA voor structureel nachtelijk toezicht: de nachtwacht. Er zijn al vliegende brigades die ernstige en complexe problemen aanpakken, maar er is ook een team van handhavers nodig dat ’s nachts toezicht houdt en optreedt in de wijken waar dat nodig is.’

 

Lees ook: Eric van der Burg (VVD): ‘Amsterdam is het perfecte voorbeeld van hoe het anders kan’

Terrorisme

‘Op het anti-radicaliseringsbeleid is een hoop aan te merken. Natuurlijk moet er worden opgetreden tegen mensen die radicaliseren of aanslagen beramen, maar we moeten ook de ronselaars aanpakken. Op die manier wordt de voedingsbodem bestreden.’

Winkelaanbod centrum

‘De buurtwinkels zullen verdwijnen als de huren blijven stijgen. Het zou ideaal zijn als winkeliers hun eigen pand bezitten, maar dat is niet voor iedereen betaalbaar. Ook is het mogelijk om een gezamenlijk buurt- of ondernemersfonds op te richten, zodat het vastgoed niet alleen maar in handen komt van investeerders.’

Scooters

‘Teveel scooterrijders houden zich niet aan de snelheidslimiet. Dit soort verkeershufters moeten harder worden aangepakt. Opgevoerde scooters zouden de weg niet meer op mogen. Scooters naar de rijbaan verbannen levert op bepaalde delen van de stad waar 50 kilometer per uur mag worden gereden gevaarlijke situaties op.’

Huurprijzen

‘Het huidige erfpachtstelsel is te duur en daardoor worden de woonlasten verder opgedreven. Als gemeente moeten we niet het onderste uit de kan willen halen met de grondprijs. Amsterdam verdient honderden miljoenen aan gronduitgiftes per jaar en dat is nergens voor nodig. Als je stuurt op middenhuren in combinatie met hoge grondprijzen, worden er alleen nog maar kleine hokjes gebouwd.’

Homodiscriminatie

‘Amsterdam moet vooral een plek zijn waar iedereen veilig is. Vorig jaar hebben wij van het CDA samen met de VVD een verbod op straatintimidatie voorgesteld, maar ook hier pleiten we voor het nachtwacht-principe.’

Opvang vluchtelingen

‘Opvang zonder voorwaarden, zoals de linkse partijen voorstellen, is onverstandig, onlogisch en onmogelijk. Je moet uitgeprocedeerde asielzoekers geen valse hoop geven door ze oneindig te blijven helpen. Een zeer beperkte bed-bad-brood-voorziening is alleen op grond van de openbare orde geschikt voor mensen die tussen de wal en het schip zijn gevallen, maar ook daaraan moeten duidelijke voorwaarden en eisen – zoals meewerken aan de terugkeer naar het land van herkomst –  worden verbonden.’

Ouderen & eenzaamheid

‘Vanuit de gemeente is dit probleem moeilijk op te lossen, maar we kunnen wel sturen en faciliteren. Mensen die eenzaam zijn moeten worden geholpen door buren en buurten of gemeenschappen, maar ook de thuiszorg zou meer flexibiliteit en een signalerende rol moeten krijgen, in plaats van de stopwatch-zorg die ze nu verlenen.’

Interview Martijn van Stuyvenberg Foto Richard Mouw