Een van mijn vriendinnen sprak er al over terwijl ze nog volop aan het werk was in haar vrolijke kleine winkel met gebruikte kleding. Ik bezweek nogal eens voor iets leuks of moois wanneer ik haar weer eens opzocht in ‘De Kleedkamer’, zoals haar boetiek heette. Maar mijn vriendin was bezig met een nieuwe toekomstdroom, voor het geval ze haar boetiek zou opgeven. En nu is ze bezig die droom te verwezenlijken. ‘Ik ga jonge kinderen thuis voorlezen!’ En toen ik haar belde om te vragen of ik haar mocht ondervragen over haar belevenissen, had ze al wat ervaring met dat voorlezen opgedaan, waarover ze me kon vertellen.

Want in deze tijd, waarin het lezen onder druk staat, zijn alle pogingen om kinderen vaardig en vertrouwd te maken met boeken vanaf heel jonge leeftijd broodnodig. Ze meldde zich aan bij de VoorleesExpress, waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden en met open armen worden ontvangen. Haar eerste leerlingetje was heel jong, drie jaar. Daar deed ze spelletjes mee, zong liedjes, kleurde platen, alles om het kind vertrouwd te maken met de Nederlandse taal.

Lees ook: Kerstpakket

De sessies vinden thuis plaats, aan de keukentafel, in huiselijke kring. Er is ook een ouder bij, wat bij jongere kinderen zorgt voor een veilig gevoel. Haar tweede leerling is een jongentje van acht jaar, Marokkaans. Hij stak zijn hand uit: ‘Ben jij voor Hamas? Of ben jij voor Israël?’ Mijn vriendin antwoordde: ‘Dat doet er niet toe, voor mij zijn alle mensen gelijk.’ Hij werd een goede, ijverige leerling, tot hij genoeg kreeg van het voorlezen. Hij wilde spelletjes doen, klieren, kortom, zijn zitvlees was op. Maar toch alles in het Nederlands, want daar gaat het bij de Taalexpres om.

Ik blijf de verhalen van mijn vriendin volgen. En voelt u zich aangetrokken tot het geven van taalles aan jonge, vaak buitenlandse kinderen? Op internet kunt u alles vinden over de VoorleesExpress!

Marjan Berk