Trots. Dat kenmerkt het beste mijn gevoel. Trots op Amsterdam, de stad waarin wij werken, leven en wonen. Trots op alle B&B houders die hun nek durfden uit te steken en naar de raadsvergadering van 20 november j.l. kwamen om hun politieke vertegenwoordigers hun verhaal te vertellen. Gewone Amsterdammers die een deel van hun huis delen met de bezoekers van deze bijzondere stad. Voor sommige ouderen een remedie tegen de eenzaamheid. Voor anderen de enige manier waarop zij nog in staat zijn in hun huis te blijven wonen. Maar wat hun verhaal ook is: allemaal delen zij de passie om contact te hebben met mensen van over de hele wereld, die thuis te ontvangen en de beste stadsgids te zijn die je je kunt wensen.

Niet iedereen deelt dit enthousiasme. De afgelopen jaren liggen vakantieverhuur en B&B’s onder een vergrootglas. Door onder meer de wereldwijde welvaartsgroei heeft het toerisme een vlucht genomen en is Amsterdam de afgelopen jaren door steeds meer mensen bezocht. Dat brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van leefbaarheid en infrastructuur. Uitdagingen die vooral vertaald worden naar het woningtekort dat echter veroorzaakt wordt door te weinig woningbouw en door niets anders.

Lees ook: ‘Het sluiten van B&B’s betekent dat nóg meer Amsterdammers de stad verlaten’

Ten onrechte wordt een deel van de oplossing door het huidige stadsbestuur gezocht in het beperken van het aantal B&B’s. Dit terwijl deze zoveel goeds – juíst ook voor de stad – te bieden hebben. Denk aan de spreiding van kwaliteitstoeristen, betaalbaar onderdak voor gezinnen en culturele uitwisseling. Bovendien is het een manier waarbij gewone, ondernemende Amsterdammers mee kunnen delen in de opbrengsten van het toerisme. Econoom en toerisme-expert professor van der Borg zei het treffend: ‘Toerisme zou er primair voor de inwoners van een stad moeten zijn. De gasten van de B&B’s zijn bij uitstek de bezoekers die je als stad wilt hebben: zij besteden veel geld aan cultuur en in de winkels en zorgen niet voor overlast. Immers, de B&B-houder is zelf ook thuis’.

Amsterdam Gastvrij staat voor positieve, verantwoordelijke particuliere toeristische verhuur. De maatregelen die door het college zijn voorgesteld zijn van grote invloed op het dagelijks leven van zo’n 4.500 duizend Amsterdamse gezinnen en dragen op geen enkele wijze bij aan de leefbaarheid of het woningtekort. B&B’s dragen bij aan een vriendelijk Amsterdam en het geld dat verdiend wordt verdwijnt niet in buitenlandse handen, maar wordt veelal besteed in Amsterdam.

Tim Klein Haneveld
Voorzitter Amsterdam Gastvrij
amsterdamgastvrij.nl