Waar zaken over het personen- en familierecht op toezien, is voor veel mensen toch nog wat onduidelijk. Ruzie met je broer over een erfenis valt er bijvoorbeeld niet onder, maar je zult denken: dat zijn toch ook personen en familieleden die recht hebben op iets? Topadvocate Conchita van Rooij schept duidelijkheid.

Op jouw website wordt vermeld dat jij personen- en familierechtadvocate bent. Wat houdt dit in?

‘Het personen- en familierecht is onderdeel van het privaatrecht. Het privaatrecht ziet kort gezegd toe op de relatie tussen burgers/private partijen onderling, waarbij de overheid geen partij is. Daartegenover staat het publiekrecht, dat kort gezegd toeziet op de relatie tussen burger(s)/private partij(en) en de overheid. Ik houd mij in mijn werkzaamheden bezig met zaken die toezien op burgers onderling. Naast echtscheidingen focus ik mij bijvoorbeeld ook op de beëindiging van andere partnerrelaties en de gevolgen daarvan, op kinderen (zoals de zorg-/omgangsregeling, ondertoezichtstellingen, erkenningen, etc.) en op naamrechtkwesties.’

Welke zaken komen het meest voor in jouw praktijk?

‘Een eenduidig antwoord kan ik daar niet echt (meer) op geven, eerlijk gezegd. De meest voorkomende overkoepelende onderwerpen in zaken zijn de echtscheidingen, het beëindigen van geregistreerd partnerschappen en het beëindigen van affectieve relaties, waarbij er soms wel en soms geen sprake is van een samenlevingscontract. Echter, binnen deze zaken zijn er tal van vertakkingen naar andere (rechts)onderwerpen. Denk hierbij onder meer aan de wijziging/vaststelling van de zorg-/omgangsregeling, kinder- en partneralimentatie en de verdeling van de woning, boedelgoederen en (bijvoorbeeld) de onderneming. In de afgelopen jaren behandelen wij daarnaast ook steeds meer zaken betreffende een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing.’

Wat maakt een echtscheidingszaak soms nou zo lastig?

‘Laat ik vooropstellen dat geen geval hetzelfde is, waarmee de moeilijkheidsgraad eigenlijk al gegeven is. Allereerst is er altijd het punt van het zogeheten huwelijksvermogensregime. Zijn partijen getrouwd in algehele gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goederen, of hebben zij huwelijkse voorwaarden opgesteld met bijvoorbeeld een verrekenbeding/nihilbeding/koude uitsluiting? Vooral voor huwelijkse voorwaarden geldt dat deze ontzettend kunnen verschillen per geval en soms erg gedateerd zijn. Daarnaast is het voor de afwikkeling van de echtscheiding vaak nodig om verschillende (bewijs)stukken te overleggen. Echter, aangezien partijen vaak meerdere tot tientallen jaren met elkaar gehuwd zijn geweest, is het weleens een enorme klus om die oude informatie nog boven water te krijgen. Erg uitdagend zijn vaak de zaken waarbij er sprake is van een grote onderneming en waarvan een van de partners dga is. De winstuitkeringen, dividenden, kasstromen, jaarstukken en eventuele overnames maken dat ik mijn (financiële) ondernemerskennis moet combineren met mijn juridische kennis, wat ik onwijs leuk vind.’

Lees ook: Topadvocaat Conchita van Rooij: ‘Spreek jouw wens om te scheiden uit’

Zie jij een verschil in het soort zaken dat bij jouw kantoor binnenkomt met enige jaren geleden?

‘Wat ik vooral merk, is dat er steeds meer samenwoners komen die hun relatie wensen te beëindigen en er niet helemaal uitkomen waar zij over en weer recht op hebben. De Nederlandse wetgeving betreffende het beëindigen van liefdesrelaties is wat gedateerd en gaat met name uit van gehuwde partners of partners die een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan. Echter, tegenwoordig zijn er steeds meer stellen die juist besluiten om níet met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap met elkaar aan te gaan. Hoe er moet worden omgegaan met de beëindiging van de relatie van samenlevers, met of zonder samenlevingscontract, is vandaag de dag – ook in de rechtspraak – nog best onduidelijk.’

Heb jij een voorkeur van zaken die jij het liefst behandelt?

‘Als je mij dit aan het begin van mijn carrière had gevraagd, denk ik dat ik volmondig had gezegd: de zaken met onwijs lastige en onduidelijke huwelijkse voorwaarden, omdat dat echt uitzoekwerk en creativiteit vergt van de advocaat. Op dit moment heb ik niet meer zo’n duidelijk antwoord op deze vraag. Het leuke aan mijn praktijk vind ik namelijk echt de afwisseling van de zaken. Ook dit vergt flexibiliteit van mij als persoon en als advocaat en zorgt ervoor dat ik mijn kennis over verschillende familierechtelijke onderwerpen op pijl houd. Ik zie in alles een uitdaging.’