Conchita van Rooij staat bekend als dé echtscheidingsadvocaat van Nederland. Maar deze topadvocaat doet nog veel meer: zo richt zij zich ook op andere takken binnen het familierecht, zoals bijvoorbeeld jeugdbeschermingsmaatregelen. Conchita geeft je deze maand een kijkje in haar ervaringen als advocaat en klachtcommissielid van de Jeugd- en Gezinsbeschermers.

Als klachtcommissielid krijg jij te maken met de rol van hulpinstanties bij kinderbeschermingsmaatregelen. De wijze waarop de overheid handelt bij uithuisplaatsingen ligt in de media al geruime tijd onder de loep. Allereerst: waarom heb jij je aangesloten bij de klachtcommissie van De Jeugd- en Gezinsbeschermers?

‘Binnen mijn praktijk als echtscheidingsadvocaat zie ik ouders die geconfronteerd zijn, worden, of dreigen te worden met een kinderbeschermingsmaatregel. Op het moment dat zij mij om hulp vragen zoek ik tot in de puntjes uit waar de (mogelijke) beschermingsmaatregel vandaan komt, of is gekomen. In sommige gevallen kwam ik tot de trieste conclusie dat binnen de procedure niet de daadwerkelijke situatie aan het licht kwam, of dat aan de uitvoering van de maatregel haken en ogen zaten. Dit was dan ook de trigger voor mij om me ervoor in te zetten om misstanden bij hulpinstanties te verbeteren en het liefst te voorkomen. Als lid van de klachtcommissie draag ik daaraan bij.’

Ouders en kinderen krijgen in de huidige regelgeving niet direct een advocaat toegewezen bij zaken waarin een kinderbeschermingsmaatregel dreigt te worden opgelegd. Hoe sta jij hier tegenover?

‘Mijns inziens zou de overheid er goed aan doen om ouders en kinderen van (een vorm van) juridische bijstand te voorzien in kinderbeschermingsprocedures. Het gaat om uiterst kwetsbare en hevig emotionele situaties. Een advocaat of anderszins juridisch geschoolde zou ouders en kinderen kunnen helpen dit proces te doorgaan. Als familierecht advocaat weet ik hoe belangrijk het is om je cliënten zo goed mogelijk te begeleiden binnen een juridische procedure, zowel op emotioneel vlak als op juridisch vlak. Mijn kantoor focust zich hierop, waarbij wij het belang van onze cliënten voorop stellen. Het positieve effect van deze houding zie ik terug, specifiek in zaken waarbij een kinderbeschermingsmaatregel aan de orde is.

De media plaatsen soms felle berichten omtrent de uitvoering van jeugdzorg en jeugdhulp in Nederland. Hoe ga jij om met mediaberichten, zowel positieve als negatieve?

‘Als een van de eerste advocaten in Nederland was ik enorm actief op sociale media, omdat ik dat zie als een middel waarmee je jezelf kenbaar maakt in de wereld en waarmee je anderen kunt bereiken, helpen, aansturen en intrigeren. Toegegeven, soms gaat dat gepaard met negatieve berichten, maar de kunst is juist om dit om te zetten in iets positiefs. Via sociale media en televisieprogramma’s weet ik een breed publiek te bereiken en hoop ik hen positief te verrassen en mijn (juridische) kennis over te brengen. Er zullen altijd mensen zijn die iets negatiefs te zeggen hebben, maar daar laat ik mij zeker niet door uit het veld slaan. Van kritiek kun je alleen maar sterker worden.’

www.vanrooijadvocaat.nl