2020. Een jaar dat op iedereen impact heeft gemaakt – om zoveel verschillende redenen en op zoveel verschillende manieren. Voor het Rode Kruis was het hét jaar waarin de grootste hulpverleningsoperatie sinds de Watersnoodramp op touw werd gezet.

En hoewel de crisis inmiddels, ruim een jaar later, minder indrukwekkend lijkt dan die eerste weken in maart en april vorig jaar, weet het Rode Kruis dat schijn bedriegt en dat de gevolgen van de crisis wel degelijk nog heel voelbaar zijn. Niet altijd zichtbaar misschien, en daar schuilt juist het gevaar. Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland bekommert zich over alle kwetsbare mensen in Onze Lieve Stad die door de crisis nóg kwetsbaarder zijn geworden. Mensen die je misschien niet ziet, maar die er wel zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat er naar schatting 25.000 mensen in Amsterdam in voedselnood leven? Veel van hen zijn ongedocumenteerd. Dat betekent dat ze geen verblijfspapieren hebben. Vóór de crisis konden deze mensen heel goed voor zichzelf zorgen. Ze draaiden gewoon mee met de economie. Maar nu? Nu hebben ze nergens recht op. Dit leidt tot heel schrijnende situaties, denk aan alleenstaande moeders die voorheen werkten als schoonmaker, maar nu werkloos zijn en niet eens geld hebben om luiers en eten voor hun kinderen te betalen.

Lees ook: Thomas van der Vlugt: De nieuwe ambassadeur van het Rode Kruis

Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland zet zich in voor de stad, samen met de hulp van 700 vrijwilligers en 12.000 burgerhulpverleners (Ready2Helpers). De hulpverlening is heel gevarieerd: van het uitdelen van boodschappenkaarten tot het vervoeren van COVID en niet-COVID patiënten van en naar het ziekenhuis – mensen die te goed zijn voor een ambulance en te slecht voor een taxi, en die voorheen altijd door familie werden gebracht en gehaald.

Jouw hulp is hard nodig om deze oh zo noodzakelijke hulp te kunnen blijven bieden. Dus kun je 2 euro missen? Doneer dan via deze link. Meer doneren mag natuurlijk ook.

In de week van 13 tot en met 19 juni is de Rode Kruis Collecteweek. In die week wordt er ook aandacht gevraagd voor de hulpverlening van het Rode Kruis in Amsterdam en heel Nederland.