De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Daarom laat Mokum Magazine drie lijsttrekkers aan het woord over de plannen van hun partij voor onze stad. Annabel Nanninga (JA21): ‘Amsterdam moet een stad zijn waar iedereen veilig over straat kan.’

Waarom JA21?

Annabel: ‘Amsterdam is een stad en geen sociaal experiment. In Amsterdam wonen mensen van vlees en bloed met echte problemen waarvoor echte oplossingen nodig zijn. Amsterdam moet een stad zijn waar iedereen veilig over straat kan, zonder te worden lastig gevallen. Een stad waar iedereen gelijk behandeld wordt, zonder dat je afkomst, huidskleur of geloof wordt bijgehouden. Een stad zonder onnodige, overlastgevende en horizonvervuilende windturbines. Een stad zonder dure en onzekere experimenten met de verwarming van onze huizen, waardoor Amsterdammers aan de bedelstaf raken. Een stad waar we de middenklasse niet de stad uit laten drukken, maar waar we gaan bouwen, voor de leraar, de agent, en de verpleegster. Een stad die schoon en goed onderhouden is. Een stad waar haar bewoners trots op zijn. Kortom, Amsterdam, veilig en leefbaar. Stem daarom op 16 maart JA21.’

Lees ook: Marjolein Moorman: ‘De PvdA strijdt voor de ziel van Amsterdam’

3 vragen van de Partij van de Ouderen voor JA21

Waarom worden de problemen van ouderen alleen benoemd in jullie programma en worden er zo weinig oplossingen geboden?

‘JA21 staat voor de ouderen van Amsterdam. JA21 wil een veilige stad en daarom breiden we preventief fouilleren en cameratoezicht uit. We investeren miljoenen extra in schone straten. We schaffen erfpacht af. En we houden op met Amsterdammers de auto uit jagen. Dat is beleid waar alle Amsterdammers, maar zeker ook ouderen, heel veel aan hebben. Verder investeren we in huishoudelijke ondersteuning én reserveren we betaalbare werkruimte voor bijvoorbeeld huisartsen. JA21 zorgt voor onze ouderen. Landelijk heeft JA21 in de Senaat de ontkoppeling van de AOW van de bijstand geblokkeerd met onze motie die door de hele oppositie gesteund en aangenomen is.’

Festivals in de Amsterdamse parken moeten worden verboden. Ons spaarzame groen is namelijk geen festivalterrein. JA21 staat daar lijnrecht tegenover, maar is wel tegen de groei van het aantal festivals. Hoe rijmt u dat?

‘Sommige Amsterdammers vieren graag een feestje. Daar moet zeker ruimte voor zijn. Tegelijkertijd is er ook een grens aan wat mogelijk is. Een dichtbevolkte stad als Amsterdam moet leefbaar zijn. Daarom steunen we het beleid met geluidsnormen, maximale openingstijden en een maximum aantal festivals per locatie. Daar moet strikt op gehandhaafd worden. Ruimte voor groei is er niet meer. Dat moet op locaties waar minder mensen er last van hebben.’

JA21 wil groei van het aantal vluchten op Schiphol. Vindt JA21 dat de Amsterdammers nog niet genoeg overlast hebben van al die vliegtuigen?

‘Bij een echte metropool hoort een bloeiend Schiphol. Niet alleen zorgt Schiphol voor een enorm aantal banen in de regio Amsterdam, dankzij de hubfunctie van Schiphol zijn we verbonden met de hele wereld. Schiphol draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. Daarom steunt JA21 verdere groei van Schiphol. Wel moet er zoveel mogelijk worden ingezet op gebruik van de Kaagbaan en de Polderbaan, de start- en landingsbanen waar omwonenden het minste last van hebben. Ook steunen wij het versnellen en uitbouwen van snelle treinverbindingen met steden als Londen, Parijs, Frankfurt en Berlijn.’