In hoeverre zijn de wijsheden van Johan Cruijff ook van toepassing voor de beste echtscheidingsavocaat van Amsterdam? We leggen een aantal typische Cruijff-oneliners voor aan topadvocaat Conchita van Rooij.

‘De één zet muziek op, de ander danst mee.’

‘Prachtige uitspraak! Het is lastig om een percentage aan te geven, maar als advocaat ben ik in eerste instantie dominus litis. Dat houdt in dat ík meester van het proces ben en de strategie bepaal. Daarna bespreek ik deze met mijn cliënt. Daarbij ga ik altijd uit van mijn creativiteit, de feiten, de regels en de wetgeving, oftewel: ik kijk er vooral naar waar mijn cliënt recht op heeft. Vervolgens wordt er in onderling overleg bepaald hoe hard we erin gaan. Alles verloopt dus in samenspraak met mijn cliënt, maar in de meeste gevallen worden mijn adviezen opgevolgd.’

‘Als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren.’

‘Nadat alle stukken zijn ingediend, worden op de zitting de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet. Als advocaat is het van cruciaal belang dat ik het hele dossier van A tot Z ken, want zoveel spreektijd is er niet. Als ik aan het woord ben en de zaak bepleit, moet ik ervoor zorgen dat ik duidelijk, welbespraakt en to-the-point ben en scherp formuleer. Een goede voorbereiding is het halve werk en dat luistert veel nauwer dan veel aan het woord zijn. Een hakkelende advocaat die zijn zaakjes niet op orde heeft en de bal niet goed opvangt staat inderdaad met 1-0 achter.’

Lees ook: Topadvocaat Conchita van Rooij: ‘Een echtscheiding moet je vieren!’

‘Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken.’

‘Het moet absoluut niet het geval zijn dat je een betere kans hebt op een goede afloop van je zaak wanneer je je een duurdere advocaat kunt permitteren. De duurste advocaat hoeft ook niet de allerbeste te zijn. Toch is het wel vaak zo dat iemand die meer geld heeft een langere financiële adem heeft om verder te procederen. Maar ook dan is het weer zo dat de uitkomst niet positiever hoeft te zijn. Cruijff heeft ook in dit geval dus gelijk: een zak geld staat niet garant voor een beter resultaat.’

‘Voetbal is een spel van fouten. De ploeg die het minste maakt, is de beste.’

‘Ook bij echtscheidingszaken worden vergissingen gemaakt. Sommige advocaten hebben bijvoorbeeld geen kaas gegeten van een periodiek verrekenbeding, of ze hebben de skills niet om een procedure goed te behandelen. Dat is zonde, want daarmee kan je ontzettend veel laten liggen voor je cliënt. Maar de meest voorkomende en zéér gevoelige fout is dat een advocaat een echtscheidingsverzoek niet via een deurwaarder binnen een bepaalde termijn bij de wederpartij neerlegt. Als je dat verkwanselt, is het verzoekschrift niet ontvankelijk en moet het opnieuw worden ingediend. Ook een verweerschrift tegen dit verzoekschrift heeft een bepaalde termijn. Ben je daar te laat mee, heb je geen verweer gevoerd en worden de echtscheiding en de nevenvoorzieningen (bijvoorbeeld over de woning, alimentatie en de zorgregeling) toegewezen, tenzij het onrechtmatig voorkomt. In (echtscheidings)procedures zijn termijnen heilig.’

‘Als ik thuiskom van een televisie-analyse, vraagt mijn vrouw: wat heb je gezegd? Dan zeg ik: al sla je me dood!’

‘Als ik van een zitting afkom, wil ik meteen naar kantoor om na te praten met mijn collega’s. Zij zijn allemaal op de hoogte en betrokken bij al mijn zaken. Bij hen kan ik mijn ei kwijt en kan ik – soms vol adrenaline – even stoom afblazen. Bij mijn vriend kan dat natuurlijk ook, maar hij is geen jurist en kent alle ins en outs vanzelfsprekend niet helemaal. Thuis ga ik dus weer over tot de orde van de dag en probeer ik alles van me af te schudden.’

www.vanrooijadvocaat.nl