Vol in de aanval, of hard in de verdediging: topadvocate Conchita van Rooij gaat door het vuur voor haar cliënten. Maar hoe verdedig je een notoire vreemdganger of iemand die zijn kinderen slaat?

DE NOTOIRE VREEMDGANGER

1. Je cliënt heeft aangegeven dat haar ex er tijdens hun huwelijk minstens 10 bedpartners op heeft nagehouden. Gebruik je dit in de rechtszaal?

‘Na overleg en met permissie van mijn cliënt en in het geval het de zaak dient, zal ik daar zeker op ingaan. In sommige zaken is het misschien wel zo dat ik er wat voorzichtiger mee omga, bijvoorbeeld als er kinderen bij zijn. In de meeste gevallen zal ik het zeker niet nalaten om aan te tonen en onderbouwen dat de wederpartij er meerdere relaties en bedpartners op na heeft gehouden. Overigens is het in Nederland wel zo dat de oorzaak van de echtscheiding niet relevant is. Het gedrag van ex-partners doet er niet toe, tenzij iemand het heel bont heeft gemaakt. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan het wangedrag dan mede bepalend zijn voor de alimentatievaststelling.’

2. Je cliënt is zélf de vreemdganger en dit wordt veelvuldig ter sprake gebracht door de tegenpartij. Hoe kan je zo iemand verdedigen?

‘Ervan uitgaande dat mijn cliënt het niet ontkent, probeer ik dit gedrag minder prominent aanwezig te laten zijn tijdens de zitting. Meestal door er als advocaat een goede en/of plausibele uitleg over te geven waardoor de beweringen van de wederpartij kunnen worden ontkracht (‘het was minder frequent dan wordt verondersteld’) of op te voeren dat er sprake was van ernstige verwaarlozing van de andere partij. Zeker met een op handen zijnde verdrietige scheiding en het daarbij gepaard gaande tekort aan aandacht zie je vaak dat vreemdgaan geen bijzondere omstandigheid is.’

 

DE RIJKE STINKERD

1. Je cliënt heeft aangegeven dat haar ex meerdere ondernemingen heeft en dus een veel groter vermogen heeft dan hij doet voorkomen. Hoe behandel je dit gegeven in de rechtszaal?

‘Dit gebeurt heel vaak. Als advocaat moet ik dan heel veel bedrijfsmatige en fiscale research plegen en uiteindelijk zal ik alle stukken en directe bewijslast moeten indienen die aantonen dat de wederpartij rijker is dan hij/zij veronderstelt. Indirecte bewijslast opvoeren wordt nóg lastiger, zeker als er bijvoorbeeld sprake is van een ondernemer die dagelijks contant geld aanneemt en wegmoffelt. In dat geval moet ik met een goed onderbouwd verhaal aannemelijk maken dat er meer vermogen is.’

2. Je cliënt is zélf heel rijk en heeft meerdere ondernemingen en dus een veel groter vermogen. Hoe zorg je ervoor dat hij of zij zo min mogelijk aan de gretige ex hoeft af te dragen?

‘Boekhoudtechnisch kun je als advocaat niets veranderen of manipuleren. In dit geval is stellen meestal moeilijker dan betwisten. Wat wel mogelijk is, is om het vermogen van alle kanten te belichten. Waar ik punten op kan scoren, is door aan te geven wat het exacte inkomen is en te benadrukken dat er – in het geval van een bedrijf – ook echt niet meer te halen valt uit onderneming. Daarnaast kan de alimentatie ook nog enigszins worden gedrukt door aan te tonen dat de andere partij genoeg verdiencapaciteit heeft, of dat de behoefte voor het levensonderhoud en het uitgavenpatroon veel lager is dan wordt verondersteld.’

 

DE VOOGDIJSTRIJD

Je cliënt heeft aangegeven dat haar ex meer dan 60 uur per week werkt, een alcoholprobleem heeft en zijn kinderen slaat. Hoe speel je daar op in?

‘Opnieuw na permissie van mijn cliënt wordt – indien het de zaak dient – alles op tafel gegooid. Zeker als er sprake is van mishandeling en er ook nog kinderen in het spel zijn, is het essentieel dat de rechter op de hoogte geraakt van deze situatie, want daardoor kan de rechter in het beste belang van de kinderen besluiten door bijvoorbeeld de omgang te verminderen of het ouderlijk gezag te ontnemen. Buitendien is het strategisch gezien ook zeer belangrijk en geëigend om in de zaak de feiten te benoemen.’

2. Je cliënt is zélf degene die meer dan 60 uur per week werkt, geeft aan jou toe dat hij graag een borreltje lust en zijn kinderen inderdaad wel eens een tik geeft. Hoe verdedig je zo iemand in de rechtszaal?

‘Als alles klip en klaar is vastgesteld, adviseer ik mijn cliënt om het zeker niet te ontkennen. Daarnaast geef ik hem of haar mee dat het belangrijk is om aan te tonen dat de werkweken inmiddels minder zijn geworden of goede opvang voorhanden is, dat er hulp is gezocht voor het alcoholprobleem en dat hij of zij bijvoorbeeld van plan is om een agressiecursus te gaan doen. Oftewel: er moet worden aangetoond dat zijn/haar levenspatroon drastisch wordt omgegooid. Als advocaat zal ik trachten om de ‘schade’ zo goed mogelijk te beperken, maar als de cliënt verder niet meewerkt en zich niet rustig houdt zal hij waarschijnlijk aan het kortste eind trekken en mogelijk alles kwijtraken.’