Vanochtend om 07:30 zijn de stembussen geopend voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen. Je kunt je stem nog uitbrengen tot 21:00 vanavond.

Provinciale Staten

We kiezen vandaag de leden voor de Provinciale Staten en deze kiezen op hun beurt de leden van de Eerste kamer. De taak van de provincie is onder meer ervoor te zorgen dat we op een zo gunstig mogelijke manier kunnen wonen en werken.

Waterschappen

Het waterschapsbestuur bepaalt in Nederland hoe er wordt omgegaan met water. Hier in Amsterdam hebben we te maken met drie waterschappen: Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier aan de noordkant en Rijnland aan de westkant van de stad.

Niet vergeten!

Vergeet niet je stempas én je identiteitsbewijs mee te nemen anders kun je niet je stem uitbrengen. Bekijk hier waar je je stem kan uitbrengen: https://maps.amsterdam.nl/stembureaus/

Tekst Vincent Popken Foto Pixabay