Als familierechtadvocate met een eigen kantoor weet Conchita van Rooij alle ins en outs van het familierecht. Met name echtscheidingen komen bij haar kantoor veel langs. In veel gevallen wordt daarbij een echtscheidingsconvenant opgesteld. Waar moet je als aanstaande ex-echtelieden rekening mee houden?

Wat is een echtscheidingsconvenant?

‘Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen ex-partners waarin afspraken over de scheiding worden vastgelegd. Dit document kan gezamenlijk of met hulp van advocaten of een mediator worden opgesteld en vervolgens bij de rechtbank worden ingediend.’

Wat is het voordeel van een echtscheidingsconvenant?

‘Een echtscheidingsconvenant versnelt de procedure bij de rechtbank, wat tijd, geld en stress bespaart. De rechtbank bekrachtigt in bijna alle gevallen het convenant, waardoor de afspraken juridisch afdwingbaar worden. Dit biedt zekerheid voor de toekomst.’

Wat voor afspraken staan er dan bijvoorbeeld in zo’n echtscheidingsconvenant?

‘In het convenant staan afspraken over de verdeling van de gezamenlijke woning en inboedel. Wie krijgt bijvoorbeeld de bank of de televisie? Daarnaast de overeenkomst over de kinderen. Zoals de hoofdverblijfplaats, kinderalimentatie en zorgregeling. Vaak wordt hierbij verwezen naar een ouderschapsplan, dat als bijlage aan het convenant wordt gehecht. En tot slot de financiën. Denk aan verdeling van spaargelden, pensioen en partneralimentatie.’

Lees ook: Topadvocaat Conchita van Rooij: ‘In een scheiding beschouwen mensen elkaar vaak als gelijkwaardige ouders’ 

Wat is jouw rol als advocaat bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant?

‘Als advocaat adviseer ik cliënten over de te maken afspraken en stel ik het convenant op. Eerst maak ik een concept op basis van de informatie van de cliënt. Met mijn juridische expertise kan ik cliënten behoeden voor risico’s en leg ik de juridische gevolgen van de afspraken uit. Dit concept wordt vervolgens naar de wederpartij gestuurd voor feedback. Het kan variëren hoe snel er overeenstemming wordt bereikt. Soms zijn meerdere concepten nodig, soms lukt het met één. Het verschilt onwijs per geval en dat maakt het werk zo leuk.’

En wat als de aanstaande ex-partners een mediationtraject zijn aangegaan: speel jij dan ook nog een rol bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant?

‘Als een van de partijen dat wenst, kan ik zeker een adviserende rol op de achtergrond vervullen. Het gebeurt geregeld dat mensen bij een mediator in gesprek gaan om tot afspraken te komen, maar dat zij alsnog graag wat juridische bijstand willen bij de overeen te komen afspraken. Vaak is dat omdat zij niet willen dat zij in de toekomst geconfronteerd worden met onverwachte gevolgen van de afspraken in het echtscheidingsconvenant. Ik kan dan adviseren over de juridische impact of de gevolgen van de afspraken die partijen bij de mediator willen overeenkomen.’