Bij een bibliotheek in het Canadese Vancouver heeft iemand een boek 42 jaar (!) te laat ingeleverd. De boete die daarvoor betaalt moet worden is gigantisch. 

Het boek ‘Wilderness Living’, dat nog verkeerd in zeer goede staat, werd afgelopen week in een inleverbus bij de bibliotheek gestopt. Op de stempelkaart in het boek is te lezen dat het boek voor het laatst in 1977 is uitgeleend. De boete op het boek zou ruimt 3000 euro zijn, maar de maximale boete bij de bibliotheek is 7,50 dollar.

Tekst Vincent Popken Foto Vancouver Island Regional Library